Gå til innhold

Rapport/avhandling

Miljøgifter i store norske innsjøer, 2015. Forekomst og biomagnifisering i fisk og zooplankton.

Fjeld, E.; Bæk, K.; Rognerud, S.; Rundberget, J.T.; Schlabach, M.; Warner, N.A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 7062-2016, Eksterne rapporter
År: 2016
ISBN: 978-82-577-6797-6
Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M548/M548.pdf