Gå til innhold

Rapport/avhandling

Atmospheric deposition of organic contaminants in Norway: National moss survey 2015.

Schlabach, M.; Steinnes, E.; Uggerud, H.T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report, NILU rapporter, 30/2016
År: 2016
Fil: NILU report 30/2016 (pdf)

Sammendrag: Til den andre norske moseundersøkelsen med tanke på organiske miljøgifter, ble det samlet inn 20 prøver på det norske fastlandet, fortrinnsvis i området som er lite påvirket av lokale kilder til forurensning. PeCB, HCB, PCB, HCH, DDT, PBDE, DBDPE, HBCD, PFAS og PAH er bestemt. Den generelle trenden viser en nedgang i kontamineringen fra 2010 til 2015 for de POPene som er inkludert i undersøkelsen. En trend som viser minkende forurensning ved stigende lengdegrad vist i 2010 mosedata, blir bekreftet i 2015-resultatene. PCB resultatene indikerer utslipp fra en lokal kilde i Oslo-området.