Gå til innhold

Rapport/avhandling

Skogskader og skogovervåking i Norge. Årsrapport for Overvåkingsprogram for skogskader 1998.

Aamlid, D.; Solberg, S.; Hylen, G, Tørseth, K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: Rapport fra skogforskningen, 11/99, Eksterne rapporter
År: 1999