Gå til innhold

Rapport/avhandling

Luftkvalitetsberegninger for Oslo Lufthavn.

Tønnesen, D.; Hak, C.; Lopez-Aparicio, S.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.; Berdal, M.; Lindholm, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport, NILU rapporter, 33/2016
År: 2016
ISBN: 978-82-425-2864-3
Fil: NILU rapport 33/2016 (pdf)

Sammendrag: Utslipps- og spredningsberegninger for Oslo Lufthavn i 2016 viser at de største NOX-utslippene kommer fra fly i «take-off»- modus og landingsmodus, men disse utslippene har liten innvirkning på konsentrasjonene i bakkenivå. De høyeste konsentrasjonene av NO2 forekommer inne på flyplassen og er av samme størrelse som i sentrum av middelstore norske byområder. Det største konsentrasjonsbidraget kommer fra flyene. Konsentrasjonen av partikler er i høy grad bestemt av bakgrunnskonsentrasjonen, ikke lokale utslipp fra flyplassen. Forekomst av lukt rundt flyplassen kan forklares ved utslipp av hydrokarboner, der det største utslippet kommer fra fly i taxi-modus. Forekomst av sverting på husfasader er undersøkt, og skyldes hovedsakelig svertesopp. Bruk av avisningsvæske med glykol er den mest sannsynlige årsaken til påvirkning av overflatespenning på ferskvann rundt flyplassen.