Gå til innhold

Rapport/avhandling

CITI-SENSE. Final report on methodology. Deliverable 6.4, Work Package 6.

Fredriksen, M.; Bartonova, A.; Kruzevic, Z.; Kobernus, M.; Liu, H.-Y.; Santiago, L.; Schneider, P.; Tamilin, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report, NILU rapporter, 29/2016
År: 2016
Fil: NILU report 29/2016 (pdf)

Sammendrag: Dette dokumentet er en teknisk beskrivelse av CITI-SENSE sine hovedprodukter som er beskrevet i CITI-SENSE portefølje av produkter. Disse produktene ble utviklet, endret eller videreutviklet i dette prosjektet for å innfri og opprettholde den totale kjeden «sensor-plattform-produkter-bruker» med hovedfokus på grensesnittet og koblingen mellom produktene og sluttbrukerne. Produktene er beskrevet fra en systemutviklers ståsted og inneholder informasjon om eksempelstudier og deres krav, teknisk beskrivelse av arkitektur, kodestrukturer og database og lagringsplattformer. Informasjon om gjeldende status per 30. juni 2016 med forslag til forbedringer og erfaringer i prosjektprosessen, er inkludert for hvert produkt.