Gå til innhold

Rapport/avhandling

Bestemmelse av dissosiasjon av gadolinium fra organiske gadoliniumforbindelser i sjøvann. Sluttrapport.

Vik, A.F.; Uggerud, H.T.; Frogner, B.H.; Vadset, M.; Rostkowski, P.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport, NILU rapporter, 02/2017
År: 2017