Gå til innhold

Rapport/avhandling

Contaminants in northern fulmars (Fulmarus glacialis) exposed to plastic.

Ask, A.; Anker-Nilssen, T.; Herzke, D.; Trevail, A.; van Franeker, J. A.; Gabrielsen, G. W.

Publikasjonsdetaljer

Serie: TemaNord 2016:543, Eksterne rapporter
År: 2016
DOI: doi:10.6027/TN2016-543