Gå til innhold

Rapport/avhandling

Nordic nitrogen and agriculture: Policy, measures and recommendations to reduce environmental impact.

Hellsten, S.; Dalgaard, T.; Rankinen, K.; Tørseth, K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: TemaNord, 2017:547, Eksterne rapporter
År: 2017
Lenke: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Anorden%3Aorg%3Adiva-4954