Gå til innhold

Rapport/avhandling

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2016.

Bohlin-Nizzetto, P.; Aas, W.; Warner, N.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report, NILU rapporter, 17/2017
År: 2017
Fil: NILU report 17/2017 (pdf)

Sammendrag: Denne rapport inkluderer data fra 2016 og tidstrender for programmet Langtransporterte atmosfæriske miljøgifter. Resultatene omfatter 122 organiske miljøgifter og 11 tungmetaller. De organiske miljøgiftene inkluderer regulerte persistente organiske forbindelser (POPs) og POP-lignende forbindelser som ennå ikke har blitt regulerte på internasjonal nivå.