Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Metodeutvikling for beregning av utslipp fra vedfyring med høy romlig oppløsning.

Lopez-Aparicio, S.; Grythe, H.; Vogt, M.

Publikasjonsdetaljer

Foredrag presentert på Bedre byluft-forum, Oslo, 2. november 2017.
Lenke: http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/8_Lopez-Aparicio_utslippsdata_vedfyring.sflb.ashx