Gå til innhold

Rapport/avhandling

Deposition of major inorganic compounds in Norway 2012-2016.

Aas, W.; Hjellbrekke, A.-G.; Fagerli, H.; Benedictov, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report, NILU rapporter, 41/2017
År: 2017
Fil: NILU report 41/2017 (pdf)

Sammendrag: Avsetning av svovel og nitrogenforbindelser i Norge for perioden 2012 til 2016 er beregnet ved bruk av to forskjellige metoder, en observasjonsbasert metode, mens den andre kombinerer atmosfærisk transportmodell med observasjoner. Begge metodene viser en tydelig gradient med høyest avsetning i sør og sørvest. Den kombinerte metoden har bedre romlig informasjon, spesielt for våtavsetning. For tørravsetning er det ganske store usikkerheter i estimerte verdier for begge metodene. Sammenlignet med forrige periode 2007-2011 er det en nedgang i total svovelavsetning i Norge på 9%. For totalt nitrogen er det små endringer. Sammenlignet med 1978-1982 er det henholdsvis 75% og 20% reduksjon i svovel- og nitrogenavsetningen.