Gå til innhold

Rapport/avhandling

Målinger i Lillestrøm sentrum for utredning av hovedkilder til svevestøvforurensning.

Hak, C.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport, NILU rapporter, 38/2017
År: 2017
Fil: NILU rapport 38/2017 (pdf)

Sammendrag: Et måleprosjekt for å utrede hovedkildene til svevestøvforurensning i Lillestrøm ble gjennomført i perioden februar - april 2017. Studien var et samarbeidsprosjekt mellom Skedsmo kommune og NILU. Målinger av svevestøv (PM2.5, PM10), lysabsorpsjon av partikler (black carbon, BC) og partikkelstørrelsesfordelinger ble gjennomført i Vollaparken i Lillestrøm sentrum. En viktig kilde til svevestøv var forbrenningsprosesser, dvs. dieselmotorer og vedfyring. For PM10 er også oppvirvlet veistøv et viktig bidrag. Trafikkutslipp var den viktigste forbrenningskilden i måleperioden. Det var relativt mildt i måleperioden og stabile inversjonsepisoder ble ikke observert. Dette gjorde at bidraget fra vedfyring var lavt og høy luftforurensning på grunn av akkumulering av utslipp uteble.