Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Assessment of two citizen participation approaches for data collection in urban environmental research.

Grossberndt, S.; Lopez-Aparicio, S.; Vogt, M.

Publikasjonsdetaljer

Invited lecture at the 14th International Conference on Urban Health, Coimbra, Portugal, 26-29 September 2017.