Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Brannskum i fisk og mennesker.

Hanssen, L.; Herzke, D.; Nikiforov, V.

Publikasjonsdetaljer

Foredrag for Fylkesmannens miljøvernavdeling, Tromsø, 4. januar 2017.