Gå til innhold

Rapport/avhandling

Miljøgifter i store norske innsjøer, 2016. Forekomst og biomagnifisering i fisk og zooplankton.

Fjeld, E.; Bæk, K.; Rognerud, S.; Rundberget, J.T.; Schlabach, M.; Warner, N.A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 7184-2017, Eksterne rapporter
År: 2017
ISBN: 978-82-577-6919-2
Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/September-2017/Miljogifter-i-store-norske-innsjoer-2016/