Gå til innhold

Rapport/avhandling

Kartlegging av bromerte flammehemmere og klorerte parafiner.

Schlabach, M.; Mariussen, E.; Borgen, A.; Dye, C.; Enge, E.K.; Steinnes, E.; Green, N.; Mohn, H.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 62/2002
År: 2002
ISBN: 82-425-1411-9
Fil: OR 62/2002 (pdf / 1724Kb)