Gå til innhold

Tidsskriftspublikasjon

Spatial distribution of polybrominated diphenyl ethers in trout from Norwegian lakes.

Mariussen, E.; Fjeld, E.; Strand-Andersen, M.; Hjerpset, M.; Schlabach, M.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Organohalogen Compounds, vol. 61, 69–72, 2003