Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Nye og konvensjonelle organiske miljøgifter i norske rovfuglegg.

Herzke, D.; Kallenborn, R.; Berger, U.; Nygård, T.

Publikasjonsdetaljer

Svensk-norsk vintermøte, Storlien, Sverige, Svenska Kemistsamfundet, Sektionen för Miljökemi og Norsk Kjemisk Selskap, 11.-14/3-2003.