Gå til innhold

Rapport/avhandling

Undersøkelse av PCDD/PCDF i ferskvannsfisk i Sørvaranger. Oppfølgingsundersøkelse 2003.

Enge, E.K.; Christensen, G.; Schlabach, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 89/2003
År: 2003
ISBN: 82-425-1529-8
Fil: OR 89/2003 (pdf / 2002Kb)