Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

IMPACT- modellen: Innekonsentrasjoner og dosebelastning i museer av sure og oksiderende gasser fra uteluften.

Grøntoft, T.

Publikasjonsdetaljer

Norsk Konserverings Forbund, NIKU, Oslo 30. april 2004.