Gå til innhold

Rapport/avhandling

Miljøgifter i sedimenter og fisk i Mjøsa, Drammensvassdraget og Drammensfjorden. Oppfølgende undersøkelser i 2004.

Fjeld, E.; Schlabach, M.; Rognerud, S.; Källberg, G.

Publikasjonsdetaljer

Serie: Eksterne rapporter
År: 2004
ISBN: 82-577-4583-9