Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Access to field data.

Vik, A.F.; Tørseth, K.; Kobernus, M.; Logna, R.A.; Schaug, J.; Hov, Ø.

Publikasjonsdetaljer

Poster presented at the ACCENT Symposium. University of Urbino, Italy, 12-16 September 2005.
Fil: PP 17/2005 (pdf / 1249Kb)