Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Bioakkumulering, økotoksikologi og biomarkørresponser i marine næringskjeder.

Nygård, T.; Berge, J.A.; Berger, U.; Brevik, E.; Herzke, D.; Melbøe, A.; Jenssen, B.M.; Kallenborn, R.; Røv, N.; Schlabach, M.; Vetter, W.; Aarnes, J.B.

Publikasjonsdetaljer

PROFOs sluttkonferanse, Gardermoen, 21.-23. november 2005.