Gå til innhold

Dyra i Oslo røper hvilke miljøgifter vi lever med

Nyhet

Fra NILUs årsrapport 2020: Rødrev, rotter, meitemark, gråtrost, spurvehauk og kattugle. Alle disse dyra lever i og rundt storbyen Oslo, der de er omgitt av – og påvirkes av – alt det mennesker eier, spiser og gjør.

HAPADS: En mobil overvåkingsplattform for luftkvalitet

Nyhet

Fra NILUs årsrapport 2020: Tenk deg dette: Du kjører lastebilen din nedover gaten, og får en advarsel om høye nivåer av NO2 i lufta i førerhuset. Bilens innebygde klimaanlegg stenger straks av det utvendige luftinntaket, og forhindrer dermed at du får inn mer NO2 i bilen.

Avdamping av flyktige kjemikalier fra myke, morsomme leketøy

Nyhet

Fra NILUs årsrapport 2020: Har du hørt om «squishies»? Det er myke skumleker i glade farger, som de siste årene har fylt både leketøysbutikker og barnerom over hele Norge. Barna leker med dem, samler på dem og koser med dem. Men er det trygt?

Longyearbyen, Svalbard

Millioner av mikrofibre strømmer fra Longyearbyen og ut i havet

Nyhet

Hver gang vi vasker klær løsner tusenvis av mikrofibre fra plagget. Ett enkelt par med jeans slipper fra seg rundt 56 000 mikrofibre – per vask. En ny studie viser at de små samfunnene i Arktis er en stor kilde til denne typen fremmede partikler i det sårbare miljøet.

Satellitten Sentinel-5P over Europa

Satellitter kan måle metan

Nyhet

Metan er nummer to på lista over skadelige menneskeskapte klimagasser, og de globale utslippene øker.  Nå kan satellitter identifisere metan i atmosfæren.

Både elbiler og «fossilbiler» fører til svevestøvforurensning

Nyhet

Sola skinner over så å si hele Norge, og mange steder ligger veiene bare, tørre – og dekket av veistøv samlet opp gjennom vinteren. Når bilene fyker forbi, virvles dette støvet opp. Det synes godt på registreringene fra målestasjonene som står rundt om i landet.

CIENS frokostwebinar: Møbler, materialer og make-up: Dette er inneklimaet ditt!

Nyhet

Alt vi omgir oss med påvirker innemiljøet vårt; fra veggene i boligen vår til PC-en på hjemmekontoret og såpa vi vasker oss med. Blant stoffene som avgis finnes blant annet ulike miljøgifter, som ender opp i husstøvet vårt – og i lufta vi puster inn. Disse miljøgiftene kan ha en effekt på helsen vår, og på miljøet for øvrig.

Sol og snø

Sjekk UV-varselet der du er i påsken

Nyhet

Selv om påsken er tidlig i år, er det viktig å beskytte seg hvis du skal være lenge ute i sola. Du kan sjekke hvor sterk UV-strålingen er der du er på mobilen din.

Soldat tester utstyr for DDT-spraying mot malariamygg

Hvorfor har jeg miljøgifter i kroppen min?

Nyhet

Mange kjemiske forbindelser vi omgir oss med er miljøgifter. En gruppe miljøgifter, polyklorerte bifenyler (PCB), har vært mest dominerende. Alle har dem i blodet sitt, men hvorfor ble det slik? Seniorforsker Linda Hanssen fra NILUs avdeling for miljøgifter tar oss med 100 år tilbake i tid.

Paris under nedstengningen, 26. mars 2020

Koronatiltakene ga bedre luftkvalitet i Europa

Nyhet

Tiltakene for å bremse Covid-19-viruset varierte fra land til land i Europa denne våren. Det som var felles for dem var at de grep kraftig inn i folks hverdag, og hadde en del «tilleggseffekter» foruten å bremse smitten. Bedre luftkvalitet var en slik effekt.