Jump to content

NO

Toxicity testing

Laboratoriearbeid

Ved NILUs helseeffektlaboratorium studerer vi toksisitet av naturlige og menneskeskapte stoffer ved å bruke celler fra mennesker og pattedyr. Vi tilbyr toksikologiske forskningstjenester med fokus på DNA-skade, mutasjoner og kreft, samt celledød.

Vi studerer også virkningsmekanismer for toksisitet, spesielt med henblikk på oksidativt stress i sammenheng med kreft og andre sykdommer.

Vi kan undersøke potensiell toksisitet av de fleste stoffer, men har hovedfokus på miljøforurensning, små partikler og nanomaterialer.