Jump to content

NO

Genotoxic tests

Ved NILUs helseeffektlaboratorium bruker vi en rekke analyser for å teste toksisitet og helseeffekter av miljøgifter, nanopartikler og andre kjemikalier.