Gå til innhold

EN

Kjemikalier i samfunn og miljø

Per i dag finner du ca. 80 000 kjemikalier på det globale markedet, enten som kjemiske blandinger eller i ulike forbrukerprodukter. Noen av disse kjemikaliene kan havne ute i miljøet og potensielt forårsake uønskede helseeffekter for mennesker og økosystemer.

Etter hvert som økonomien vokser, vil flere nye kjemiske stoffer introduseres på det globale markedet. For å forstå disse stoffenes skjebne i antroposfæren og miljøet, trenger vi å tilnærme oss problematikken på en systematisk og helhetlig måte.

Ved NILU bruker vi materialflytanalyse (material flow analysis, MFA) kombinert med livsløpsvurdering (life cycle assessment, LCA) for å forstå mer om den antropogene skjebnen til kjemikalier, samt evaluere og vurdere miljøpåvirkningen som følge av forbruk.

Ved å koble MFA- og LCA-resultater til miljøgiftmodeller  kan vi gi omfattende innsikt i skjebnen til kjemikalier gjennom hele deres livssyklus; fra produksjon til avfall og potensielt ut i miljøet. Vi benytter denne helhetlige tilnærmingen til å vurdere miljøreguleringer og strategier for kjemikaliehåndtering, samt som informasjonsgrunnlag for beslutningstakere så de kan utforme effektive strategiplaner.