Gå til innhold

EN

Innovasjon

Montering av InnoSense-boks på Nationaltheateret i Oslo.
Foto: Ingunn Trones, NILU

Innovasjon, i form av å ta en idé videre til praktisk verdiskaping, er viktig for utviklingen av et kunnskapsbasert og bærekraftig samfunn.

NILU arbeider med innovasjon på tvers av fagavdelingene for å øke innovasjonstakten ved instituttet. Arbeidet med å utvikle og sikre bred anvendelse av nye løsninger er viktig for å oppnå samfunnsmessige gevinster basert på instituttets forskning og utvikling.

Innovasjon og kommersialisering

Innovasjonsarbeid er nært knyttet til bruks- og markedsforståelse. Posisjonering av nye løsninger i ulike markeder krever innsikt på siden av teknisk og/eller faglig forståelse av produktet eller tjenesten.

NILU jobber stadig med å øke sin kompetanse innen generelt innovasjonsarbeid. I dette legger vi alt fra forretningsutvikling og strategiutvikling til avklaring av intellektuelle rettigheter (IPR).

NILUs innovasjonsavdeling jobber på tvers av fagavdelingene og fungerer som drivkraft for økt innovasjonstakt ved instituttet. NILUs fulleide datterselskap, Innovation nilu AS, benyttes for salg av NILU-relevante produkter og tjenester, og er holdingselskap for NILUs knoppskytinger.

Innovation nilu AS

Innovation nilu AS er et holdingselskap for NILUs ulike kommersielle interesser og datterselskaper. Innovation nilu AS har også rettigheter til alle NILU-utviklede produkter, utstyr og hardwareløsninger.

Eksempler på Innovation nilus produkter:

  • Filterholdere
  • Støv-/nedbørsamlere
  • Luftprøvetakere
  • NDL4 datalogger

Selskaper helt eller delvis eid av Innovation nilu AS:

WEAG AS:

WEAG AS har som formål å bringe forsknings- og utviklingsresultater til kommersiell anvendelse. Selskapet er eid av instituttene NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norges Geotekniske Institutt (NGI).

InnoSense AS:

InnoSense er en intelligent mikrosensorplattform for overvåkning av luftkvalitet som gjør det mulig å få høykvalitetsdata fra lavkostsensorer.

Kalliopera AS:

Kalliopera skal utvikle, markedsføre og selge et portabelt instrument for kartlegging av grunnforhold