Gå til innhold

Helseeffekter av nanopartikler og miljøgifter

Kopling av internasjonalt anerkjente in vitro effektmetoder med eksponeringsdata vil gi økt innsikt om helseskadelige egenskaper av syntetiske kjemikalier i produkter.

NILU jobber stadig med å videreutvikle våre eksperimentelle cellelinjemetoder og inhalasjonsmodell, for å teste hvor giftige ulike nanopartikler og nye miljøgifter er for mennesker. Vi tar sikte på å være i forskningsfronten når det gjelder safe-by-design og nanosikkerhet, forskning som har direkte betydning for tilvirkningen i industri og dermed også for beskyttelsen av helse og miljø.

NILUs forskere på feltet har bidratt og bidrar stadig med ny kunnskap som er med på å danne grunnlag for nasjonale og internasjonale konvensjoner og lovutforminger.