Gå til innhold

Infrastruktur

Forurensning av luft, vann og mat utgjør en alvorlig trussel mot nåværende og kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot matforsyningen.

Sammen med ulike partnere jobber NILU for å kvantifisere og verdivurdere helseeffekter basert på eksponerings­estimater, og gi et helhetlig balansert bilde av den potensielle helserisikoen forbundet med ulike typer forurensning.

I dette arbeidet benyttes NILUs solide infrastruktur med laboratorier, databaser, modeller og sensorer/apper til å levere nødvendige data som kan belyse både forurensningseksponering og -effekter.