Gå til innhold

Miljøeksponering og folkehelse

For å få bedre kunnskap om effektene av luftforurensning for helse, miljø og materialer, er det behov for å utvikle nye og bedre metoder for å beregne eksponering for luftforurensning.

Et av hovedmålene med NILUs forskning er å gi ny viktig kunnskap om individers eksponering i ute- og innemiljø. Våre forskere jobber stadig med å bedre forståelsen av toksiske effekter av partikler i luft, og studerer sammenhenger mellom kjemisk sammensetning av partiklene, størrelse og morfologi. Denne innsikten bidrar også til økt kunnskap om effekter av luftforurensninger på materialer generelt og kulturminner spesielt.

I samarbeid med forskningsmiljøer innen bl.a. epidemiologi, kobler vi vår spisskompetanse på luftkvalitetsparametere og eksponering fra forurensninger til helseregistre, livsstils- og befolkningsundersøkelser, for å oppnå dypere innsikt i hvordan luftforurensning påvirker helse og miljø.