Gå til innhold

Måling av innendørs luftkvalitet

I Norge oppholder vi oss i snitt ca. 90% av tiden innendørs. Da er det ekstra viktig å sørge for godt inneklima som fremmer god helse og trivsel.

Et godt inneklima er viktig for helse, trivsel, produktivitet og læring. Dårlig inneklima kan bidra til sykdom og økte helseplager. Særlig barn og personer med luftveissykdommer, allergi og annen overfølsomhet er ekstra sårbare. Men også friske mennesker kan oppleve gjentatte luftveisinfeksjoner, hodepine, tretthet, såre slimhinner og nedsatt konsentrasjons- og arbeidsevne hvis de er lenge i bygg med dårlig inneklima.

NILU tilbyr måling av inneklima

NILU tilbyr målinger og vurderinger av inneklimaet tilpasset ulike typer bygninger, så som kontorer, sykehus, skoler, museer, bibliotek og arkiver.

Målingene kan omfatte forurensning fra kilder både utendørs og innendørs. Forurensningene kan være alt fra NO2, O3, svoveldioksid (SO2) og partikler til flyktige organiske forbindelser (VOC), formaldehyder, organiske syrer, ammoniakk og ulike klimaparametre.