Gå til innhold

Tiltaksutredninger for lokal luftkvalitet i norske bykommuner

NILU tilbyr tiltaksutredninger for lokal luftkvalitet i norske bykommuner. Vi har utført en rekke tiltaksutredninger på oppdrag for norske bykommuner siden 2014.

Hva er en tiltaksutredning?

En tiltaksutredning har som hensikt å forankre en handlingsplan med tiltak som vil redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften (Del 3, kapittel 7). En tiltaksutredning utarbeides som regel etter pålegg fra Miljødirektoratet.

Tiltaksutredningens del I skal gi informasjon om dagens forurensningssituasjon, forventet forurensningssituasjon i framtiden, og vise hvilken effekt tiltakene i handlingsplanen vil ha på luftkvaliteten.

Kartlegging

NILU kan tilby kartlegging bygget på avanserte/detaljerte utslipps- og spredningsberegninger som verifiseres mot tilgjengelige målinger etter dagens forurensningssituasjon. Beregningene gir svar på hvilke kilder som bidrar mest til konsentrasjonene, og kan dermed peke på hvor tiltakene bør settes inn.  Det beregnes også en framskriving basert på antatt utvikling i befolkning og teknologi.

Det er viktig at kartleggingen gir en så presis beskrivelse av forurensningssituasjonen som mulig, slik at de mest relevante tiltakene kan foreslås. Hvert tiltak evalueres gjennom egne spredningsberegninger (scenarioberegninger) som danner grunnlaget for anbefaling til konkrete tiltak i handlingsplanen.

Prosess og samarbeid

Men en tiltaksutredning er også en prosess hvor samarbeid med kommunen og anleggseiere gjennom arbeids-, styrings og referansegrupper er vesentlig for at handlingsplanen skal kunne forankres politisk, og føre til gode og virkningsfulle tiltak for bedre luftkvalitet.

Eksempler på tiltaksutredninger