Gå til innhold

Utslippskartlegging

For å utvikle klimavennlige byer og tettsteder med ren luft må vi vite hvordan ulike kilder, f.eks. veitrafikk og skip, bidrar til luftforurensning og utslipp av klimagasser.

NILU bruker og utvikler stadig nye og innovative metoder og modeller for å fremskaffe ny kunnskap om utslipp fra urbane og industrielle kilder. Dette omfatter både utslipp av tradisjonelle komponenter, drivhusgasser og nye komponenter som er relevante for både luftforurensning og klima.