Gå til innhold

EN

Laboratorier og analysetjenester

NILUs laboratorier tilbyr tjenester til næringsliv og myndigheter. Vi utfører forskningsbaserte analyser av de fleste organiske og uorganiske forbindelser. Vi undersøker potensiell toksisitet av de fleste stoffer, med hovedfokus på miljøforurensning, små partikler og nanomaterialer. Vi tilbyr også miljøkjemisk kildesporing (environmental forensics) – identifisering av lovlige og ulovlige utslipp og forurensninger til miljøet.