Gå til innhold

Helseeffektlaboratoriet

Prøvetaking i laboratorie
Foto: Ingar Næss

NILUs Laboratorium for helserisikovurdering og in vitro human toksisitetstesting (helseeffektlaboratoriet) er sertifisert i henhold til god laboratoriepraksis (GLP). Det er registrert i Norsk akkrediterings GLP-register under registreringsnummer GLP 012, noe som sikrer et laboratorium av høy kvalitet.

Vårt laboratorium er det eneste i Norge som er GLP-sertifisert for in vitro toksisitetstesting av human risiko. Laboratoriet har utstrakt vitenskapelig ekspertise innenfor områdene toksikologi, med hovedfokus på gentoksikologi- og nanotoksikologi.

Ved NILUs helseeffektlaboratorium studeres toksisitet av naturlige og menneskeskapte stoffer ved å bruke celler fra mennesker og pattedyr. Helseeffektlaboratoriet tilbyr toksikologiske forskningstjenester med fokus på DNA-skade, mutasjoner og kreft, samt celledød. Vi studerer også virkningsmekanismer for toksisitet, spesielt med henblikk på oksidativt stress i sammenheng med kreft og andre sykdommer.

Helseeffektlaboratoriet kan undersøke potensiell toksisitet av de fleste stoffer, og har hovedfokus på miljøforurensning, små partikler (PM) og nanomaterialer (NM).

Laboratoriet studerer også potensielt uheldige sideeffekter fra nye teknologier, som for eksempel karbonfangst og lagring (CCS), for å sikre at dette ikke påvirker mennesker eller dyr negativt.

Laboratoriet er partner i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og bidrar både med eksperimentelle studier og risikovurdering for kartlegging av helseskadelige stoffer. Spesielt bidrar laboratoriet i arbeidet med å bygge infrastruktur og ekspertise innen nanotoksikologifeltet, med utvikling av alternative og tilpassede teststrategier for nanomaterialer.