Gå til innhold

Bestemmelse av nedfallsstøv

Fylkesmannen pålegger sandtak, pukkverk, byggeplasser og anleggsområder der det kan bli støvproblematikk, å legge fram dokumentasjon om støvnedfall i området rundt aktiviteten. NILU utfører bestemmelse av nedfallsstøv etter Norsk Standard NS4852:2010.

Dette er en enkel og rimelig metode for å finne total mengde av støv. En støvsamler står ute i 30 dager, og sendes deretter inn til analyse.

Vi bestemmer mengde vannuløselig og vannløselig støv, og kan også bestemme mineralsk andel og tungmetaller.

Akkreditering

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.
Se akkrediteringsdokument