Gå til innhold

EN

Aldersbestemmelse

Differensiell nedbrytning av kjemiske forbindelser i kildematerialet kan gjøre det mulig å angi utslippsdatoen innenfor visse parametre.

Age-dating-3

For eksempel kan forholdet mellom kortkjedede og langkjedede alkaner brukes som en indikator på relativ alder i miljøet, fordi de kortkjedede forbindelsene er mer flyktige og mer mottagelige for bionedbrytning. Ulike grupper av forbindelser kan angi målområder over ulike tidsskalaer som varierer fra dager til århundrer.

I tillegg til den relative (bio)nedbrytningshastigheten kan utvalgte radionuklider benyttes for å datere hendelser – for eksempel 137Cs fra atmosfærisk testing av atomvåpen eller radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl, eller 210Pb fra naturlig nedbrytning av uran-serieelementer i sedimentære lag. Det er også mulig å skille mellom moderne karbon og fossilt karbon (> 50.000 år) ut fra innholdet av 14C (radiokarbon).

Age dating-1
Foto: Stephen Michael Mudge, NILU

Age dating-2.jpg