Gå til innhold

EN

Cytotoksisistetstester

Cytotoksisitetstester kan brukes for å undersøke akutt, subkronisk eller kronisk toksisitet. Resultatverdiene brukes for å vurdere risiko for helseskader.

Ved NILUs helseeffektlaboratorium undersøker vi toksisiteten til et stoff ved hjelp av forskjellige kvantitative metoder som måler celledød etter eksponering av mammalske cellekulturer.

Cellekultur
Cellekultur

Validerte tester:

Vi gjennomfører et bredt spekter av validerte tester som inkluderer:

 • Plating Efficiency
  (celleoverlevelse ved dannelse av kolonier, OECD testretningslinje 476)
 • Trypan Blue Exclusion Assay
  (tap av membranintegritet)
 • Relative Growth Activity
  (celleproliferasjonsanalyse)
 • Cell Proliferation Assay
  (cellevekst og celledeling)