Gå til innhold

Prosessindustri

Prosessanlegg
Foto: Colourbox

NILU utfører jevnlig prosjekter for prosessindustrien.

Tjenestene spenner fra estimering og miljøovervåkning av industrielle utslipp (også diffuse utslipp), til vurdering og begrensning av påvirkning på miljø og helse. Vi utfører også mer grunnleggende vurderinger som kan bidra til en mer miljøorientert prosessdesign. NILUs tjenester fokuserer på sirkulær økonomi, og å redusere miljøbelastningen langs hele forsyningskjeden.

NILUs tjenester for prosessindustrien

  • Overvåkning av konsentrasjon og avsetting av luftforurensning ved industriområder
  • Miljøkonsekvensvurdering ved bruk av spredningsmodeller og livsløpsvurdering (LCA)
  • Identifisering av potensial for resirkulering ved bruk av masse-/materialflytanalyse (MFA)
  • Utvikling av støtteverktøy for miljødesign og beslutninger
  • Løsninger for sirkulær økonomi
  • Kvantifisering av bidrag fra forskjellige kilder til miljøkonsentrasjoner over bakgrunns-/grunnlinjeforhold
  • Rekonstruksjon av utslipp og miljøhistorie

Eksempler på oppdrag / prosjekter

Science-based risk governance of nanotechnology (RiskGone)

Tjenestene spenner fra estimering og miljøovervåkning av industrielle utslipp (også diffuse utslipp), til vurdering og begrensning av påvirkning på miljø og helse. Vi utfører også mer grunnleggende vurderinger som kan […]

Prosjektperiode: 2019 – 2023

Pågående

Intelligent saneringssystem for fjerning av skadelige forurensninger i vann ved hjelp av modifisert karbonskum (i-CLARE)

Tjenestene spenner fra estimering og miljøovervåkning av industrielle utslipp (også diffuse utslipp), til vurdering og begrensning av påvirkning på miljø og helse. Vi utfører også mer grunnleggende vurderinger som kan […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Kartlegging av luftkvaliteten i omgivelsene rundt to norske aluminiumsverk (ESPIAL)

Tjenestene spenner fra estimering og miljøovervåkning av industrielle utslipp (også diffuse utslipp), til vurdering og begrensning av påvirkning på miljø og helse. Vi utfører også mer grunnleggende vurderinger som kan […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Fullført

Målinger av SO2 i områdene rundt Elkem Carbon og REC Solar sine anlegg i Kristiansand (SO2 Fiskå)

Tjenestene spenner fra estimering og miljøovervåkning av industrielle utslipp (også diffuse utslipp), til vurdering og begrensning av påvirkning på miljø og helse. Vi utfører også mer grunnleggende vurderinger som kan […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Fullført

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning (SIS MASTER)

Tjenestene spenner fra estimering og miljøovervåkning av industrielle utslipp (også diffuse utslipp), til vurdering og begrensning av påvirkning på miljø og helse. Vi utfører også mer grunnleggende vurderinger som kan […]

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført