Gå til innhold

EN

Nyhetsarkiv

Utsikt fra Zeppelinstasjonen i Ny Ålesund, Svalbard

2018 et nytt rekordår for klimagasser globalt og i nord

Også i 2018 fortsatte de fleste klimagassene som overvåkes i Sør-Norge og på Svalbard å stige til rekordhøye nivåer, i samsvar med de globale økningene. Stigningen var likevel uventet lav på Svalbard for en del gasser – men det viste seg å skyldes været.

Rydding av plast i havet og langs en strand i Troms.

Plast truer Arktis

Framsenteret, Tromsø: Arktis er i fare og kan lide av negative effekter hvis plast tas opp i næringskjeden, viser en ny forskningsrapport.

Hvetefelt i Kina

Stigende nivåer av klimagassen lystgass i atmosfæren

Mange av oss tenker først og fremst på lystgass som smertestillende. Men lystgass er også et av de viktigste stoffene som bryter ned ozonlaget i stratosfæren – og vi slipper mer lystgass ut i atmosfæren enn vi tidligere har trodd.

Forsker på luftstrømmer og forurensning i Pilestredet

På et stillas langt over hodet på fotgjengerne i Pilestredet 47c og 48 henger det for tiden avanserte måleinstrumenter for å karakterisere luftstrømmer og måle ulike typer luftforurensning. Instrumentene inngår i et måleprosjekt i regi av NILU – Norsk institutt for luftforskning, og skal gi data om luftstrømningsmønstre og hvordan luftforurensning fordeles i høyden.

Smelteverket i Nikel

Fortsatt mye svovel i lufta i Øst-Finnmark

Smelteverket i Nikel og briketteringsanlegget i Zapoljarnij i Nordvest-Russland slipper hvert år ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller (nikkel, kobber, kobolt og arsen). Disse byene ligger nær norskegrensen og utslippene påvirker luftkvaliteten i grenseområdene når vinden blåser fra øst og sør.

Mann i shorts på surfebrett

Trenger vi vannavstøtende surfeshorts?

Forskere foreslår nytt rammeverk for å redusere skadelige stoffer (f.eks. PFAS) i forbruksvarer og å fase ut stoffer som ikke er essensielle for produktene.

Barn leker med drage i solskinn

Unngå at barna blir solbrent i sommer

Mange barn skal snart på sommerskole med spennende aktiviteter ute. Husk at sola er på sitt sterkeste nå og at barna lett kan bli solbrent hvis de ikke beskytter seg.

Quintero-Puchuncavi Bay

NILU måler flyktige organiske forbindelser (VOCs) i Chile

Over en periode på 4 måneder har NILU målt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (VOCs) i lufta i de chilenske kommunene Quintero-Puchuncaví og Concón i Valparaíso-regionen. Målingene utføres på oppdrag fra det chilenske miljøverndepartementet. Så langt viser måleresultatene ingen tegn til at VOCs-utslipp fra industriområdet påvirker luftkvaliteten i nærliggende boligområder.

Hestehov

Den sene påsken gir sterkere sol

Årets påskesol kan bli ekstra tøff for den vinterbleke huden vår. Husk at sola er sterk enten du soler deg, jobber i hagen, er på fjellet, driver med båtpuss eller sitter på kafé.

Måler for luftforurensning festet til et tre

Lufta er for alle – bli med og mål svevestøv!

Vil du være med og forske på lufta der du bor? Forskere fra NILU – Norsk institutt for luftforskning inviterer skoleelever og alle andre interesserte til å måle svevestøv i sitt nabolag, ved hjelp av enkle og rimelige målemetoder.

FNs Miljøprograms GEO-6: En rapport om hvordan vi skal redde verden – sammen

UNEA-4, Nairobi, 13. mars 2019: FNs Miljøprogram lanserer i dag sin sjette Global Environment Outlook-rapport «GEO-6: Healthy Planet, Healthy People». I den samles kunnskap om miljøets tilstand per i dag, og det trekkes linjer og skisseres scenarioer for hvordan tilstanden kan og bør utvikle seg framover.

Bilkø i Oslo med logoen til temasenteret ETC/ATNI

NILU inviterer til lansering av nytt, norskledet temasenter for luftkvalitet, støy, transport og industri i Europa

Luftforurensning bryr seg ikke om landegrenser, helse eller befolkning. Men siden luftforurensning henger nøye sammen med transport og industri, vil løsninger som fører til bedring på et av feltene bidra til forbedring på de andre også. Dette er i svært korte trekk bakgrunnen for det norskledede temasenteret om luftforurensning, transport, støy og industri – ETC/ATNI, som NILU feirer oppstarten av 13. mars kl. 13-16 på Kulturhuset i Oslo.

Foto: Martin Schlabach / NILU

NILU fluortester ski under Hovedlandsrennet

Norges Skiforbund har forbudt bruk av fluor i skismøring i konkurranser for løpere til og med 16 år. Under Hovedlandsrennet i helgen vil det derfor tas stikkprøver av utøvernes ski, for å sjekke at dette svært miljøskadelige stoffet ikke benyttes.