Gå til innhold

Nyhetsarkiv

Tykkelsen på ozonlaget over Antarktis og Arktis 12 september 2023

Ozonlaget heles sakte, men sikkert

Den internasjonale ozondagen 16. september: Ozonlaget har vært på bedringens vei siden Montréalprotokollen kom på plass i 1987. Likevel skjer det stadig ting som påvirker dette skjøre, beskyttende laget, så forskere over hele verden følger fortsatt nøye med.

NILU etablerer seg i Sverige

Fredag 1. september 2023 etablerer klima- og miljøinstituttet NILU et datterinstitutt i Sverige.  Med det går NILU fra å være norsk til å bli skandinavisk.

Sommeren er her – husk solkrem!

Et sikkert sommertegn er at avisene skriver om ozonlag, UV-stråling og UV-indeks. Men hva betyr det egentlig? Og hvorfor er solkrem så viktig?

Nytt styremedlem i NILU

Siviløkonom Elisabeth Maråk Støle er valgt inn som nytt styremedlem i NILU fra 1. juli 2023.

Skogbrann

Røyk fra skogbranner i Canada når Norge

Atmosfære- og klimaforskerne ved NILU har brukt modellen FLEXPART i prognosemodus for å forutsi hvordan røyken fra skogbrannene i Canada vil bevege seg gjennom atmosfæren.

NILUs nedbørsprøvetaker i Vatnedal

50 års tjeneste for luftkvaliteten

I 50 år har Lilly Stanescu i Vatnedalen i Aust-Agder tatt nedbørsprøver for NILU. De første 20 årene tok hun daglige prøver, senere ble det ukentlig. Alle prøvene har hun sendt til NILU på Kjeller for videre analyse, sammen med et skjema som viser ukentlig samlet nedbørsmengde.

Kan vi unngå konflikt mellom jordbruk og biologisk mangfold?

Data om 50 ulike landbruksprodukter i rundt 200 land har gitt forskere oversikt over hva slags «biologisk mangfolds-fotavtrykk» ulike matvarer har. Denne kunnskapen avslører hvor det kan bli konflikt mellom matproduksjon og bevaring av biologisk mangfold – men kan også føre til mer bærekraftige matvaner.

På vei mot PFAS-forbud i Europa

Tirsdag 7. februar la Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland fram et omfattende forslag om å forby alle typer PFAS-stoffer i EU og EØS. Forskere på NILU stiller seg positive til forbudet.

Røyk fra pipene i Cesky Krumlov, Tsjekkia

Antallet for tidlige dødsfall som følge av luftforurensning fortsetter å synke i EU

EU, 24. november 2022: Luftkvaliteten i Europa blir stadig bedre, og antallet mennesker som dør for tidlig eller som utsettes for sykdom på grunn av luftforurensning er på vei ned. Men ifølge Det europeiske miljøbyråets nyeste analyser er luftforurensning fortsatt den største miljømessige helserisikoen i Europa. Mer ambisiøse tiltak er dermed nødvendige for å oppfylle de helsebaserte retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Illustrasjonsbilde: Vanntanker fra et vannrenseanlegg

NILU måler prioriterte miljøgifter fra bedrifter

Fra august 2022 ble det innført nye krav når det gjelder avfallsbehandling. Dette innebærer at bedrifter må dokumentere hvilke miljøgifter de slipper ut. NILU kan utføre målinger og analyser av en rekke ulike miljøgifter.