Gå til innhold

EN

Nyhetsarkiv

Måke i luften på Svalbard

Nye bromerte flammehemmere i alle nordiske land

Bromerte flammhemmere er organiske stoffer som skal gjøre omgivelsen vår tryggere ved å bremse utvikling av eventuell brann. Men noen av dem har dessverre også skadelige helse- og miljøeffekter.

Skipskirkegård

En giftfri framtid – også for fattige land

Belastningen fra forbudte industrielle miljøgifter har generelt avtatt i rike industriland som Norge, men har samtidig nådd helsefarlige nivåer i deler av Afrika og Asia. Hvor mye av reduksjonen i miljøgiftbelastningen i rike land skyldes egentlig dumping av giftig avfall i fattigere land?

Nicarnica Aviations askekamera AVOID under testflyvning over Etna

Testflyvning av askekamera over Etna

Et forskerteam fra NILU har reist til Etna på sørkysten av Sicilia. Målet er å prøvefly med Fred Pratas askekamera over vulkanen Etna. Kameraet blir også testet over Stromboli i selskap av et stort britisk pressekorps denne uken.

Torkjel Sandanger

Parabenstudie grunnlag for EU-regulering

330 kvinner har fått undersøkt blodet sitt for parabener. Seniorforsker Torkjel Sandanger ved NILU i Framsenteret i Tromsø fant en klar sammenheng mellom den selvrapporterte bruken av hudkremer og innholdet av parabener i blodet.

Flyndre i fiskekasse

Fisk fra Etnefjorden ikke forurenset

Det er tidligere blitt rapportert om høye nivåer av en type bromerte flammehemmere i fisk fra Etnefjorden i Sunnhordland. En ny undersøkelse fra NILU viser derimot at torsk og flatfisk ikke er forurenset av miljøgifter.

Kake i anledning NILUs nye web

Velkommen til nye NILU web!

Vi er stolte over å presentere vår nye web. Her håper vi du finner det du leter etter, om du er forsker, jobber i forvaltning eller industri, er student eller bare generelt interessert. Vi legger vekt på å gi dere rask tilgang til NILUs forskning på våre fire hovedområder; atmosfære og klima, luftkvalitet, miljøkjemi samt miljø, samfunn og helse. Samtidig skal dere som søker våre tjenester også lett få en oversikt gjennom tjenesteknappen i toppmenyen.

Illustrasjonsfoto

Hudpleiekjemikalier havner i blodet ditt – og i Arktis

Mange hudpleieprodukter inneholder en rekke kjemiske stoffer med til dels ukjente og kanskje skadelige virkninger, og kjemikaliene påvirker ikke bare huden din. De havner også i blodet ditt – og i miljøet så langt nord som til Arktis.

Heksesot på lysbryter

Årsaken til heksesot funnet?

Mycoteam har i samarbeid med NILU funnet årsaken til at vegger og gjenstander i boliger plutselig får et svart belegg. Sporene peker mot et stoff som finnes i de fleste malinger.

Lav sol over islagt hav

I Nature: reaktivering av POP’er

Roland Kallenborn, forsker ved UMB og NILU, er medforfatter av artikkel som er blitt publisert i Nature Climate Change. Temaet er POP’er som blir reaktivert av klimaendringene.

NILUs målestasjon på Andøya

Ny målestasjon styrker miljøovervåkningen i nordområdene

Den nye målestasjonen på Andøya skal gi bedre oversikt over tilførsler av miljøfarlige stoffer til nordområdene. Her skal det også måles CO2, og Andøya-stasjonen vil dermed yte et viktig bidrag til klima- og atmosfæreforskning i Norge.

Kø

NILU varsler stadig flere dager med ekstrem forurensning

Det vil være større områder som er berørt og mange flere mennesker som vil ha problemer med luftkvaliteteten. Hvis det fortsetter sånn, vil det være meget bekymringsfullt, sier forsker Ingrid Sundvor ved NILU til NRK.

Askesky passerer Sør-Norge

Se askesky over Sør-Norge

Aske fra utbruddet på Grimsvotn ble transportert inn over Sør-Norge på tirsdag (24.05.). Dette medførte svært høye verdier av PM10 (svevestøv).

Barn ved stand

Faglig og folkelig frampå

Framsenteret markerer seg faglig folkelig. Fredag ble forsknings­samarbeidet om miljøgifter presentert for fagmiljøet i Oslo, og lørdag satte forskerne, blant annet fra NILU, sitt preg på Idéfestivalen i hovedstaden.

Fra Ny Ålesund, Svalbard

Sot årsak til oppvarmingen i Arktis?

Klimaet i Arktis forandrer seg fortere enn i resten av verden. Forskere fra Norge og fem andre nasjoner er nå samlet på Svalbard for å undersøke.

Vulkan i utbrudd, Island

Eyjafjallajökull ett år etter

Ett år etter vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull er det tid for å gjøre en oppsummering av den lærdom og kunnskap som er frembrakt siden lufttrafikken over store deler av Europa ble rammet.

Perlemorskyer over Oslo

Rekordlave ozonverdier over Arktis

Ozonlaget varierer naturlig som følge av meteorologi og naturlige kjemiske prosesser. I tillegg er det ofte stor kjemisk ozonnedbrytning om vinteren i polområdene. Mest vanlig er dette over Antarktis, men det skjer også i Arktis. I år har vi rekordstor nedbrytning av ozon over Arktis.