Gå til innhold

Nyhetsarkiv

Høy forurensning i byene: Slik forholder du deg

Det kalde vinterværet mange steder i landet fører til høy forurensning spesielt i byene. Forsker Dag Tønnesen ber folk fyre mest mulig elektrisk, og la bilen stå hvis de kan. I Bergen viser målingene rødt i dag. Det betyr «svært dårlig» luftkvalitet, og bl.a. astmatikere anbefales å unngå disse stedene.

Omfattende forskning på CO2

Norge investerer hele 150 millioner kroner til forskning på fangst, lagring og transport av CO2. NILU har en viktig rolle i dette arbeidet med å studere konsekvenser av utslipp av aminer som brukes i fangsten.  Karbondioksid (CO2) er den klimagassen som bidrar mest til klimaendringene.  Bare i Norge utgjør utslippene av CO2 over 80 prosent av de totale klimagassutslippene. Hvis man kan finne metoder og teknologi for å begrense utslipp av CO2, vil det ha enorme positive gevinster for framtidens klima.