Gå til innhold

EN

Nyhetsarkiv

Folk på ski

Åpent seminar om miljøgifter, 11. januar 2019

NILU – Norsk institutt for luftforskning inviterer alle interesserte til det åpne seminaret “Environmental pollutants in the ambient air with a focus on poly and perfluorinated compounds”.

Kakeboks og bakepapir

7 tips til en god og mer miljøvennlig jul!

Desemberdagene raser forbi, og mange av oss har fortsatt mye igjen å rekke før julefreden senker seg. Har vi husket alle gavene? Hvor la vi egentlig juletrepynten? Og hvordan kan vi gjøre jula litt mer miljøvennlig i år?

Zeppelinobservatoriet i Ny Ålesund på Svalbard

Klimagassnivåene stiger stadig

Også i 2017 setter alle de viktigste klimagassene NILU – Norsk institutt for luftforskning måler på Svalbard og i Aust-Agder nye rekorder. Både CO2, metan og lystgass fortsetter å øke både i Sør-Norge og på Svalbard, og CO2 ser nå ut til å ha krysset «den magiske grensa» på 400 ppm for godt her i nord. Det er ingen tegn til verken reduksjon eller utflating i denne trenden.

Barn leker i barnehage

Mikrosensorer og uteluft ved barnehager

Utbredelsen av barneastma har økt de siste tiårene. Det er nå den vanligste kroniske sykdommen hos barn, og en av de viktigste årsakene til at barn legges inn på sykehus over hele verden.

NILU Polskas kontorer

NILU Polska Ltd. legges ned

NILU – Norsk institutt for luftforskning må med beklagelse informere våre samarbeidspartnere og øvrige kontakter om at datterselskapet NILU Polska Ltd. i Krakow, Polen legges ned fra februar 2019

Kari Nygaard

Forsknings-Norge er i endring

Onsdag 31. oktober har det blitt avholdt allmøter hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Trafikkert gate i London

Luftkvaliteten i Europa utgjør fortsatt fare for helse og miljø

Den europeiske luftkvaliteten blir langsomt bedre, men som rapporten Air Quality in Europe 2018 viser fortsetter luftforurensningen å overskride EUs og Verdens Helseorganisasjons grenseverdier og retningslinjer. Dermed utgjør luftforurensning fortsatt en fare for både helse og miljø.

Skiløper i innspurt

NILU og Norges Skiforbund jobber sammen mot fluor

Oslo, 21. oktober 2018: Norges Skiforbund innfører forbud mot fluorholdig skismøring for aldersbestemte klasser til og med 16 år. For å sjekke at forbudet overholdes vil de bruke en metode utviklet ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Isbjørn hopper fra isflak til isflak

Miljøgiftene inntar Arktis

Når noen sier «Arktis» tenker de fleste av oss på nordlys, isbjørn og mil på mil med uberørt og iskald natur. Men det ytterste nord er ikke lenger så uberørt – nå finner forskerne stoffer vi produserer og bruker lenger sør også der.

Brannmenn slukker brann

Forskere oppfordrer til sterkere kontroll av PFAS-er

31. august 2018: Mer enn tretti forskere fra hele verden har, i samarbeid med regulerende myndigheter, skissert et sett med behov, mål og tiltak for å støtte fremtidig vurdering og regulering av den mangfoldige og mye brukte gruppen per- og polyfluoroalkyl-stoffer (PFAS-er).

Beregner lystgassbudsjettet

Fra NILUs årsrapport 2017: «Lystgass» høres harmløst ut. Men gassen, som også er kjent som dinitrogenoksid, er den tredje viktigste klimagassen i atmosfæren og slik sett ikke noe å le av.

Markedet Santa Caterina Barcelona, Spania.

NILU skal lede det europeiske miljøbyråets temasenter om luftkvalitets- og støyproblemer

Luftkvaliteten i Europa blir stadig bedre. Men fortsatt bor en betydelig andel av Europas befolkning i byer og områder der støy og luftforurensning i perioder kan føre til helseproblemer. Nå skal norske forskere lede arbeidet med å sammenstille kunnskapsgrunnlaget beslutningstagerne i Europa trenger for å gi oss bedre luft- og livskvalitet.

To personer iført flytevester i kano

Vi blir solbrente når vi ikke soler oss

Vi blir oftere solbrent når vi gjør andre ting enn å sole oss, viser nye tall. Husk å beskytte deg mot sola selv om du ikke er ute for å sole deg.

Cruiseskip i Geirangerfjorden

NILU måler gjerne luftkvaliteten i Geiranger

I en artikkel i Skipsrevyen 28. juni i år fremstilles det som om NILU – Norsk institutt for luftforskning «friskmelder» luftkvaliteten i Geiranger, uten behov for målinger. Det gis også inntrykk av at det er NILU som avgjør hvor og når luftkvalitet skal måles i Norge. Begge deler er feil.

Bilde av en samling hus med røyk fra pipene

Datarevolusjon innen urban atmosfæreforskning

Fra NILUs årsrapport 2017: I løpet av det siste tiåret har behovet for informasjon og data eksplodert, og denne «datarevolusjonen» har også nådd forskningen. Innen miljøforskning spiller informasjon en stadig viktigere rolle – til det punkt at forskere nå til og med vet hvordan peisen din ser ut.

Vulkanutbrudd Eyjafjallajökull

Hva kan skje når man flyr gjennom vulkansk aske?

Ny doktorgrad på NILU: Vulkansk aske i atmosfæren utgjør en risiko for flytrafikk. I tillegg medfører det helserisiko for både mennesker og klima.

Miljøkjemisk kildesporing – jakten på miljøkjeltringer

Fra NILUs årsrapport 2017: Oljesøl, tankskipulykker, kjemiske katastrofer – plutselig slippes stoffer som kan skade både mennesker og natur ut i miljøet. Er det mulig for forskere å spore miljøsynderne?

Taubanen opp til Zeppelinobservatoriet

Slik måles luftkvaliteten ved verdens ytterpunkter

Fra NILUs årsrapport 2017: Fra Zeppelinobservatoriet på 79 grader nord til Trollhaugenobservatoriet på 72 grader sør – NILU måler luftkvaliteten på noen av verdens mest utilgjengelige steder. Hvorfor så langt unna?

Zeppelinobservatoriet

Zeppelinobservatoriet og skipet Nuka Arctica får godkjent-stempel fra ICOS

Klassifiseringene fører til bedre deling av klimadata på tvers av det europeiske nettverket for klimagass­overvåkning.

Skiløper i innspurt

«Dopingkontroll» av ski

Forskere ved NILU – Norsk institutt for luftforskning mener de har funnet ut hvordan man kan raskt og enkelt sjekke ski for fluorholdig skismøring – rett før startskuddet går.

Bilde av jordkloden med fokus på Grønland

Blyforurensning i Grønlandsisen viser opp- og nedturer for antikk europeisk sivilisasjon

Studier av iskjerner forteller om pest, krig og imperiers fremgang.

Et par fotballsko slengt på en gressmatta

Tusenvis spilte fotball for forskning

Fra NILUs årsrapport 2017: Hva var det som engasjerte 12624 elever fra 286 skoler i 144 kommuner i 2017? Det var forskningskampanjen «Sjekk kunstgressbanen»!

Feiebil

Norge i støv, hvitt og grått

På luftkvalitetskartet lyser det i røde og lilla varsler over store deler av Østlandet. Våren har kommet, og med den kommer svevestøvet. NILU-forskerne vil finne ut mer om hva det kan bety for helsa di.

Satelittbilde av torvbrann på Grønland

Torvbrannene på Grønland: Forvarsel om økt issmelting?

Mellom 31. juli og 21. august 2017, etter en varm periode med mye sol, begynte det å brenne i vestlige deler av Grønland. Tinende permafrost hadde gjort det mulig for torvlagene å antenne, og de ulmende brannene førte til at sot la seg på Grønlandsisen.