Gå til innhold

Nyhetsarkiv

Forbedrede estimater av Nord Stream-lekkasjene

12. oktober: NILU-forskere har lagt fram nye estimater av metan som slippes ut fra Nord Stream-lekkasjene. De nye estimatene antyder at mellom 56 000-155 000 tonn metan totalt ble sluppet ut til atmosfæren.

Metanlekkasjene fra Nord Stream: Et alvorlig forurensningstilfelle

Oppdatert 30. september: NILU-forskere anslo først at de totale metanlekkasjene fra Nord Stream-gassrørene kan være på minst 40 000 tonn. Nye estimater fra 30. september bringer tallet opp til minst 80 000 tonn. Det er mer enn fire ganger det norske nasjonale årlige metanutslippet fra olje- og gassindustrien.

Ozonlaget over Antarktis og Arktis 13. september 2022

Tynt ozonlag hentet seg inn i 2021

Den internasjonale ozondagen 16. september: Rundt juletider i 2020 lå ozonlaget an til å bli tynt. Så endret været seg, og ozonlaget la på seg igjen. På lang sikt er det på bedringens vei.

Aker BPs planlagte anlegg for landstrøm på Årskog i Fitjar

Hvor ofte bør du male?

Når Aker BP skal male sitt nye landstrøm-anlegg i Fitjar på Bømlo vil de forsikre seg om at det tåler mye dårlig vær: vind, regn og sjøsprøyt. Derfor hyrte de NILU for å finne ut hva malingen på bygget ville tåle i Fitjar-været.

Kickoff for ACTRIS-Norway

Solide klimadata blir stadig viktigere i både forskning og politiske beslutningsprosesser. Torsdag 1. september gikk startskuddet for de neste årenes videreutvikling av verktøy og tjenester for datasenteret til forskningsinfrastrukturen ACTRIS.

CE-RISE: Effektiv gjenbruk av råvarer

Det nye NILU-ledede EU-prosjektet CE-RISE har som mål å optimalisere gjenbruk av kritiske råvarer, og dermed minimere avfall og stimulere til sirkulære forretningsmodeller. Det tar også inn en etisk faktor, for å gjøre det lettere for forbrukere å ta mer bærekraftige valg.

solhatt og solkrem

Sommer, sol og UV-stråling

Skal du til Syden i år? Etter to år med «tvungen» norgesferie er det nok mange som ønsker seg noen uker med (nesten) garantert sol og skyfri himmel.

EMISYS-plattformen

Norske utslipp samlet på et kart

Hvilke flyruter fra Norge har høyest CO2-utslipp? Hvor mye svevestøv slippes ut på grunn av vedfyring der du bor? Og langs hvilke veier er det mest trafikkutslipp? Alt dette og mer til har NILU-forskere nå samlet inn og visualisert i form av et kart.

PARC: Et europeisk samarbeid for å forbedre kjemisk risikovurdering

Det europeiske partnerskapet for risikovurdering av kjemikalier (PARC) ble lansert i Paris 11. mai. Partnerskapsprogrammet skal utvikle neste generasjons risikovurdering av kjemikalier, og inkluderer både menneskers helse og miljøet i en “One Health”-tilnærming.

COPE-prosjektet på Arctic Frontiers 2022

“Hvordan håndtere samlet belastning i arktiske økosystem som presses fra flere kanter?” Det spørsmålet var utgangspunkt for COPE-prosjektets side-event på Arctic Frontiers 2022.

Sjøsprøyt

Mikro- og nanoplast utveksles mellom hav og atmosfære

Studier har vist at marin luft, snø, sjøsprøyt og tåke inneholder atmosfærisk mikroplast. I en ny studie fremhever 33 internasjonale eksperter viktigheten av å inkludere atmosfæren i det totale plastkretsløpet og lage en strategi for å håndtere plastforurensning.

Kan vi redusere metanutslippene med 30% innen 2030?

Vi må redusere utslippene av metan nå for å ha en sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C. Det globale metanløftet (Global Methane Pledge) er et internasjonalt politisk initiativ for å redusere metanutslippene med 30% innen 2030. Men hvor sannsynlig er det at målet kan nås, og hvor skal disse reduksjonene konkret gjøres?

Etablerer forskningsalliansen NORIN

Forskningsinstituttene NILU, NIVA og IFE er enige om å danne forskningsalliansen NORIN. Alliansen blir en ny, norsk tungvekter innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.

Forskerne forklarer: Blå røyk fra skog og sagbruk

37,4% av Norges areal er dekket av skog. Produkter laget av tre og trevirke er populært, så du finner sagbruk og treforedlingsbedrifter over hele landet. Men har du lagt merke til at det ofte stiger blå røyk eller dis fra både skog og sagbruk? Blåfargen skyldes en gruppe kjemiske forbindelser som kalles terpener.

Goats

Interessentmøte: Klimatilpasning i Vila Nova de Poiares

Portugal, 21. og 22. mars 2022: Prosjektet “Climate Change Adaptation in Vila Nova de Poiares” holdt sitt andre interessentmøte, der den norske partneren NILU – Norsk institutt for luftforskning også var til stede.