Gå til innhold

Årsrapporter

NILUs årsrapport og årsberetning og -regnskap f.o.m. 2011.

NILUs årsrapporter inneholder interessante artikler om NILUs virksomhet og nøkkeltall for året som har gått. Alle rapportene finnes i pdf, og de siste også i et format egnet for å lese på nett.

Årsberetning og -regnskap er en redegjørelse fra styret og daglig leder, og inkluderer regnskap og revisors beretning.