Gå til innhold

NILUs arbeid for likestilling og mot diskriminering

NILUs arbeid for likestilling og mot diskriminering er forankret i bedriftens overordnede strategi og forretningsplan, visjon og verdier.

Det er etter drøftelser med de tillitsvalgte utarbeidet en overordnet personalpolitikk, en lønnspolitikk, en seniorpolitikk, samt retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Alle disse styringsverktøyene berører viktige sider ved NILUs arbeid for likestilling og mot diskriminering. Virkeliggjøring av retningslinjene skjer via lederne for de ulike enhetene og i samarbeid med fagforeningene.

Les hele dokumentet her: NILUs arbeid for likestilling og mot diskriminering 2020