Gå til innhold

NILUs tiltak mot koronavirus og Covid-19

Grunnet koronaviruset (Covid-19) har NILU iverksatt ulike tiltak for å verne våre ansatte og besøkende.

NILU bidrar til den nasjonale dugnaden for å stanse koronapandemien ved å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer vedrørende smittevern. Dette gjør vi med lokale smittevernstiltak, bruk av hjemmekontor og digitale møter. I tillegg anbefaler vi at kun strengt nødvendige fysiske møter blir avholdt.

De laboratorieansatte på NILU er dessuten delt i kohorter, som del av en plan for å beskytte laboratoriene våre slik at vi kan opprettholde full drift så lenge pandemien varer.

Eksterne besøkende

Vi tar kun imot virksomhetskritisk besøk til NILU. Alle besøkende til NILUs lokaler skal registreres i resepsjonen i IFE ved ankomst, og må fylle ut en egenerklæring. Alle besøkende må følge våre smittevernsregler .

NILU i Framsenteret

For NILUs kontorer i Framsenteret er det lokale retningslinjer som gjelder: https://framsenteret.no/nyheter/2020/03/12/tiltak-i-framsenterets-bygg-i-forbindelse-med-covid19/