Gå til innhold

NILUs tiltak mot koronavirus og Covid-19

Grunnet koronaviruset (Covid-19) har NILU iverksatt ulike tiltak for å verne våre ansatte og besøkende.

NILU bidrar til den nasjonale dugnaden for å stanse koronapandemien ved å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer vedrørende smittevern. Dette gjør vi med lokale smittevernstiltak, bruk av hjemmekontor og digitale møter. I tillegg anbefaler vi at kun strengt nødvendige fysiske møter blir avholdt.

De laboratorieansatte på NILU er dessuten delt i kohorter, som del av en plan for å beskytte laboratoriene våre slik at vi kan opprettholde full drift så lenge pandemien varer.

Eksterne besøkende

Alle besøkende til NILUs lokaler skal registreres i resepsjonen i IFE ved ankomst, og må fylle ut en egenerklæring. Alle besøkende må følge våre smittevernsregler .

NILU i Framsenteret

For NILUs kontorer i Framsenteret er det lokale retningslinjer som gjelder: https://framsenteret.no/nyheter/2020/03/12/tiltak-i-framsenterets-bygg-i-forbindelse-med-covid19/