Gå til innhold

Styre

NILUs styremedlemmer utvelges av en valgkomite. Valgkomiteen består av ett medlem fra Klima- og miljødepartementet, ett fra Forskningsrådet og ett fra næringslivet.

Styreleder

Dagfinn Myhre, Telenor Research

Styremedlemmer

  • Per Everhard Schwarze, Fagdirektør, Folkehelseinstituttet
  • Jonas Vevatne, Miljørådgiver prosjekt og utvikling, Asker kommune
  • Camilla Røsjø, Nofima
  • Per Morten Johansen, Omsorgsbygg Oslo KF

Ansatterepresentanter

  • Hilde Thelle Uggerud
  • Mona Johnsrud