Gå til innhold

EN

Styre

NILUs styremedlemmer utvelges av en valgkomite. Valgkomiteen består av ett medlem fra Klima- og miljødepartementet, ett fra Forskningsrådet og ett fra næringslivet.

NILUs styre gjeldende fra 1. juli 2019:

Styreleder

Dagfinn Myhre, Telenor Research

Styremedlemmer

  • Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for Geofag, UiO
  • Jonas Vevatne, BREEAM AP
  • Camilla Røsjø, Nofima
  • Per Morten Johansen, Omsorgsbygg Oslo KF

Ansatterepresentanter

  • Hilde Thelle Uggerud
  • Mona Johnsrud