Gå til innhold

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

Prosjektdetaljer

Webside: https://iflink.nilu.no/

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2019–2021

Oppdragsgiver: NILU - Norsk institutt for luftforskning (118108), Norges forskningsråd (284931)

Ansvarlig institusjon: NILU - Norsk institutt for luftforskning

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra de billigere sensorer.

Mange kommuner i Norge vil gjerne måle luftkvalitet i lokalmiljøet og dele informasjonen med innbyggerne sine. Men stasjonære målestasjoner er dyre i anskaffelse og drift, så det er ikke mange av dem i norske byer.

Alternativet er dermed enklere og billigere luftkvalitetssensorer, som er forholdsvis lett tilgjengelig fra flere leverandører. Utfordringen er at det foreløpig er mye usikkerhet knyttet til datakvaliteten fra disse sensorene. I tillegg kreves det gode kommunikasjons- og databaseløsninger for å kunne sette sammen informasjon fra flere sensorer og slik gi et godt bilde av luftkvalitetssituasjonen i sanntid.

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra de billigere sensorene. Det skal også etableres en åpen teknologiløsning som kan ta imot og kvalitetssikre data fra en rekke ulike typer luftkvalitetssensorer, så kommuner og andre kan hente ut luftkvalitetsdata av tilstrekkelig kvalitet.

Tanken er at alle som ønsker det skal kunne bruke iFLINK-prosjektets funn og teknologi til å utvikle sanntidstjenester forbundet med luftkvalitet, klimaendringer eller støyforurensning. Kommunene er viktige støttespillere og partnere i prosjektet, og i første omgang skal det opprettes pilotprosjekter i fem deltakende kommuner; Oslo (prosjektleder), Bergen, Bærum, Drammen og Kristiansand. Vi ønsker så å utvide tjenestene til enda flere kommuner.

iFLINK har 15 publikasjoner ved NILU (2019–2021)

Tidsskriftspublikasjon

Assessment of Low-Cost Particulate Matter Sensor Systems against Optical and Gravimetric Methods in a Field Co-Location in Norway (1924728)

Vogt, Matthias; Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Hamer, Paul David
2021

Rapport/avhandling

An update on low-cost sensors for the measurement of atmospheric composition (1914152)

Peltier, Richard E.; Castell, Nuria; Clements, Andrea L.; Dye, Tim; Hüglin, Christoph; Kroll, Jesse H.; Lung, Shih-Chun Candice; Ning, Zhi; Parsons, Matthew; Penza, Michèle; Reisen, Fabienne; Scheidemesser, Erika von; Arfire, Adrian; Boso, Àlex; Fu, Qingyan; Hagan, David; Henshaw, Geoff; Jayaratne, Rohan; Jones, Roderic L.; Kelly, Kerry; Kilaru, Vasu; Mead, Iq; Morawska, Lidia; Papale, Dario; Polidori, Andrea; Querol, Xavier; Seddon, Jessica; Schneider, Philipp; Tarasova, Oksana; Yu, Alfred LC; Zellweger, Christoph
2021

Konferansebidrag og faglig presentasjon

iFLINK, an example of public innovation project with focus on air quality sensor networks (1846287)

Castell, Nuria; Lützenkirchen, Susanne
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Opportunities and challenges of air quality sensor networks. Experience in Norway. (1846261)

Castell, Nuria
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizen involvement in air quality monitoring: from raising awareness to science and policy contribution (1846257)

Castell, Nuria
2020

Del av bok/rapport

Toward a unified terminology of processing levels for low-cost air-quality sensors (1815793)

Schneider, Philipp; Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Gerboles, Michel; Hagler, Gayle S. W.; Huglin, C.; Jones, R.L.; Khan, Sean; Lewis, Alastair C.; Mijling, Bas; Müller, Michael; Penza, M.; Spinelle, Laurent; Stacey, Brian; Vogt, Matthias; Wesseling, J.; Williams, Ronald W.
2020

Del av bok/rapport

Mapping urban air quality using low-cost sensor networks (1815753)

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo (1771050)

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Citizens and sensors for air quality. NILU's activities 2012-2019. (1771027)

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Fredriksen, Mirjam; Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Schneider, Philipp
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Innovative environmental monitoring for Norwegian municipalities using low-cost sensor networks. The iFLINK project. (1770245)

Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lahoz, William A.; Lepioufle, Jean-Marie; Logna, Robert; Longva, R.; Schneider, Philipp; Vallejo, Islen; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena
2019

Tidsskriftspublikasjon

Toward a Unified Terminology of Processing Levels for Low-Cost Air-Quality Sensors (1716446)

Schneider, Philipp; Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Gerboles, Michel; Hagler, Gayle S. W.; Huglin, C.; Jones, Roderic L.; Khan, Sean; Lewis, Alastair C.; Mijling, Bas; Müller, Michael; Penza, Michèle; Spinelle, Laurent; Stacey, Brian; Vogt, Matthias; Wesseling, Joost; Williams, Ronald W.
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Using low-cost air quality sensors for personal exposure assessment (1662167)

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Mapping urban air quality using a network of low-cost sensors: A data assimilation approach (1662165)

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena; Lahoz, William A.
2018

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Integrating air quality information from multiple sources (1662081)

Wesseling, J.; Schneider, Philipp
2018

Rapport/avhandling

Spesifikasjoner for sensorsystemer til måling av luftkvalitet. Anbefalinger ved anskaffelse. (1641641)

Dauge, Franck Rene; Marsteen, Leif; Schneider, Philipp
2018