Gå til innhold

Integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer (COPE)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2019–2024

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (287114)

Ansvarlig institusjon: NILU - Norsk institutt for luftforskning

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle, utforske og evaluere et nytt integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer. Fokuset i prosjektet vil være på påvirkningsfaktorer og økosystemer vi vet mye om, for å utvikle og evaluere rammeverket.

Arktiske økosystemer utsettes i dag for en rekke påvirkninger. To av hovedutfordringene er klimaendringer og eksponering for langtransporterte og persistente miljøgifter som hoper seg opp i næringskjedene.

Disse temaene har stort sett blitt forsket på hver for seg, men det er et stort behov for å øke forståelsen vår av den samlede påvirkningen på arktiske økosystemer sett under ett. Dette krever bedre integrering av forskningen, både innen og på tvers av disipliner i et omfattende forskningsinitiativ.

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle, utforske og evaluere et nytt integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer. Fokuset i prosjektet vil være på påvirkningsfaktorer og økosystemer vi vet mye om, for å utvikle og evaluere rammeverket.

Vi starter med å se på samvirkende effekter av miljøgifter og klimaendringer på topp-predatorer i to arktiske marine økosystemer (et kystnært og et offshore) i Svalbard- og Barentshavområdet. Viktige delmål inkluderer forskning for å

(1) utvikle rammeverket gjennom evaluering av eksisterende kunnskap om de viktigste påvirkningene og deres interaksjoner,

(2) utforske nytteverdien av rammeverket for å vurdere samvirkende effekter av miljøgifter og klimaendringer på to utvalgte arktiske marine næringskjeder,

(3) utforske nytteverdien av rammeverket for å vurdere samlet belastning på tvers av økosystemer, tid og rom, og

(4) evaluere rammeverket, guide videre forskning og kommunisere nøkkelresultatene til relevante miljømyndigheter.

Alt i alt er prosjektet designet for å både

(i) styrke forskning på kritiske miljøproblemer i Arktis på tvers av disipliner og institusjoner, og

(ii) bidra med vitenskapelig kunnskap og forslag til tiltak til nytte for både relevante miljømyndigheter så vel som internasjonale programmer og avtaler.

COPE har 12 publikasjoner ved NILU (2019–)

Tidsskriftspublikasjon

How to COPE? Contaminant–climate change interactions in the Arctic. (1831504)

Krogseth, Ingjerd Sunde; Solbakken, Christine Forsetlund; Borch, Trude
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

How to COPE? Contaminant-climate change interactions in the Arctic. (1831498)

Krogseth, Ingjerd Sunde
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Modelling environmental behaviour and bioaccumulation of organic contaminants in the Arctic – Combining modelling and empirical surveys (1829969)

Krogseth, Ingjerd Sunde
2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Spatial distribution of dechlorane plus and analogs in European background air (1829956)

Skogeng, Lovise Pedersen; Möckel, Claudia; Halvorsen, Helene Lunder; Krogseth, Ingjerd Sunde; Eckhardt, Sabine; Breivik, Knut
2020

Tidsskriftspublikasjon

Exposure to PFAS is associated with telomere length dynamics and demographic responses of an arctic top predator (1822228)

Sebastiano, Manrico; Angelier, Frédéric; Blévin, Pierre; Ribout, Cécile; Sagerup, Kjetil; Descamps, Sebastien; Herzke, Dorte; Moe, Børge; Barbarud, Christophe; Bustnes, Jan Ove; Gabrielsen, Geir W.; Chastel, Olivier
2020

Del av bok/rapport

COPE: Undersøker kombinerte effekter av miljøgifter og klimaendringer på arktiske økosystemer (1831516)

Krogseth, Ingjerd Sunde
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Introducing a Nested Exposure Model for organic contaminants (NEM): Part 2. Bioaccumulation in Arctic Ecosystems. (1756425)

Krogseth, Ingjerd Sunde; Breivik, Knut; Wania, F.
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Introducing a Nested Exposure Model for organic contaminants (NEM): Part 1. The physical environment. (1756423)

Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; Krogseth, Ingjerd Sunde; MacLeod, M.; Wania, F.
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Towards a temporally and spatially resolved Nested Exposure Model for organic contaminants in Arctic ecosystems (1753570)

Krogseth, Ingjerd Sunde; Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; MacLeod, M.; Wania, F.
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Modellering som verktøy til å forstå utslipp, eksponering og bioakkumulering (1753564)

Krogseth, Ingjerd Sunde; Nøst, Therese Haugdahl; Breivik, Knut
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

COPE: Integrated Risk Assessment Framework for Evaluating the Combined Impacts of Multiple Pressures on Arctic Ecosystems. (1706111)

Krogseth, Ingjerd Sunde
2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Towards a temporally and spatially resolved Nested Exposure Model for organic contaminants in Arctic marine ecosystems (1702537)

Krogseth, Ingjerd Sunde; Breivik, Knut; Wania, Frank
2019